Algemene Voorwaarden Talencentrum

We raden u aan om u tijdig voor de cursussen in te schrijven. Gebruik daarvoor het aanmeldingsformulier.

Wij bevestigen uw inschrijving per e-mail

Het aantal cursisten per cursus:

Standaardcursus Turks: max. 9 cursisten
Intensieve cursus Turks: max. 9 cursisten
Op de eerste dag van de cursus zal er een intaketest plaatsvinden.

Certificaat: het certificaat van deelname ontvangt u aan het einde van de cursus.

Lessen: ‘s ochtends en/of ‘s middags van maandag – vrijdag. Een lesuur duurt 50 minuten. Gedurende het hele jaar vinden er cursussen plaats (zie website) met vaste begintermijnen voor beginners. Deelname aan cursussen is mogelijk vanaf 18jaar.

Logies: het boeken van logies is alleen per week mogelijk, het boeken van logies in een gastgezin pas vanaf twee weken. Reservering van een kamer in een gastgezin, appartement of hotel vindt plaats een dag voor cursusbegin tot een dag na cursusafloop. De prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.

Verzekering: alle cursisten dienen ziekenfondsverzekerd te zijn (geldig in het buitenland) zodat u in het geval van ziekte of ongeval de gemaakte kosten in uw land van herkomst terug kunt vragen. Informeert u aub bij u ziekenfonds of u ziekenfondspolis gemaakte kosten in et buitenland (Turkije) terug betaalt.

Bevestiging van aanmelding: als wij uw inschrijvingsformulier en de inschrijfkosten van 100€ van u hebben ontvangen, ontvangt u een informatiepakket, eerste betalingsbevestiging (voor de inschrijfkosten) en een kostenoverzicht van uw geplande verblijf van de Academia Linguae in Duitsland. Het restbedrag van de kosten dient u uiterlijk vier weken voor cursusbegin over te maken op onderstaand rekeningnummer.

Betalingsgegevens
Academia Linguae in Deutschland:

Ontvanger: Mehmet Sentürk, Seehofstr. 46, 60594 Frankfurt am Main, Duitsland
IBAN: DE48500502010200483242
BIC-/SWIFT-Code: HELADEF1822 Frankfurter Sparkasse

De Academia Linguae werkt in opdracht van het Turkish Language Center in Izmir en is de contactinstantie tussen de cursisten en het Turkish Language Center. In het geval van opzegging van de cursus: bent u niet in staat om aan de geboekte cursus deel te nemen, dan dient dit schriftelijk aan het Turkish Language Center in Izmir of aan de Academia Linguae in Frankfurt am Main meegedeeld te worden.

ANNULERING: Annulering dient schriftelijk te geschieden. In het geval dat de deelnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij ons een vergoeding voor de getroffen voorzieningen en de gemaakte kosten verschuldigd.

Opzegging tot uiterlijk vier weken voor cursusbegin is mogelijk zonder opzeggingskosten. In dit geval berekenen wij alleen de inschrijfkosten van 100€.
Bij opzegging tot drie weken voor cursusbegin brengen wij een bedrag van 40% van de cursus en logieskosten in rekening.
Bij opzegging tot twee weken voor cursusbegin brengen wij een bedrag van 60% van de cursus en logieskosten in rekening.
Bij opzegging tot één week voor cursusbegin brengen wij een bedrag van 90% van de cursus en logieskosten in rekening.
Afwezigheid aan de cursus stelt u niet in staat om al gemaakte kosten gedeeltelijke of volledig aan ons in rekening te brengen. Opzegging van de cursus dient altijd schriftelijk voor cursusbegin (zie richtlijnen hierboven) aan ons te worden meegedeeld.